Skip links

Regulamin

Odpowiedzialność Nord Capital

Nord-capital.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest firma Nord Capital Spółka Jawna (zwana dalej Nord Capital) z siedzibą w Chełmie przy ulicy Łowieckiej 29; 22-100 Chełm, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem pod numerem KRS 0000296108, NIP: 537-248-50-02, REGON: 060318250.

Każdy użytkownik, który przystępuje do korzystania z serwisu nord-capital.pl przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

Odpowiedzialność Nord Capital

Firma Nord Capital Sp.J. zapewnia użytkownikom serwisu nieodpłatny dostęp do zasobów zawartych w serwisie informacyjnym, dostęp ten nie wymaga od użytkownika dokonywania rejestracji i podawania osobistych danych w systemie serwisu.

Nord Capital oświadcza, że przedstawione materiały w serwisie internetowym nie stanowią oferty, reklamy ani rekomendacji do zakupu w rozumieniu art. 71 k.c Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93). Nord Capital Sp.J. nie ponosi odpowiedzialności za podjete decyzje użytkownika w oparciu o informacje o których mowa na stronach serwisu. Informacje przedstawione na stronach nord-capital.pl są pozyskiwane z ogólne dostępnych źródeł lub są autorstwa własnego. Nord Capital dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w serwisie były rzetelne i aktualne.

Nord Capital ma prawo dokonywać zmian na stronie serwisu w dowolnym czasie bez powiadamiania użytkowników.

NORD CAPITAL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub odszkodowania wynikłe z korzystania ze stron serwisu. NORD CAPITAL nie przyjmuje na siebie także żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wirusy lub uszkodzenia, jakie mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do stron serwisu. NORD CAPITAL nie ponosi także odpowiedzialności za niezależne od niej działanie stron serwisu pod względem technicznym, oraz za przerwy w dostępności stron serwisu.

Odpowiedzialność użytkownika

Odpowiedzialność za wykorzystywanie informacji zawartych na stronach serwisu, oraz podjęte na ich podstawie decyzje spoczywają wyłącznie na użytkowniku.

Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostepnych w serwisie na własne ryzyko.

Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłacznie na własny osobisty użytek.

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu Nord Capital zgodnie z przepisami prawa, oraz dobrymi obyczajami.

Prawa autorskie

Każdy z użytkowników serwisu zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich firmy Nord Capital.

Zarówno materiały pisemne, zdjęcia, grafika, układ treści i inne korzystają na ogólnych zasadach z ochrony przepisów prawa autorskiego. Bez zgody udzielonej przez firmę NORD CAPITALna piśmie, nie wolno modyfikować, przesyłać, rozprowadzać i zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości stron serwisu. Zabrania się również kopiowania, publicznego odtwarzania I wykorzystywania danych w celach komercyjnych. Dostęp do stron serwisu, lub korzystanie z niego, oznacza akceptację warunków REGULAMINU STRONY I POLITYKI PRYWATNOŚCI, oraz zobowiązanie do przestrzegania ich. Zapoznanie się z treścią postanowień jest niezbędne. Reklamacje wynikające z nieznajomości powyższych dokumentów będą rozpatrywane negatywnie.

Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał ze stron serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem.

Strony serwisu, oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskimi prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U.00.80.904 z późn. zm.) oraz ustawyz dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.03.153.1503 z późn. zm.).

Przetwarzanie danych osobowych

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonywania przez firmę Nord Capital usług pośrednictwa oraz doradztwa finansowego.

Przetważanie danych osobowych użytkownika serwisu odbywa się na podstwie  dobrowolnej ZGODY, wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą (odbywa się to poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka na formularzu kontaktowym).

Wszelkie dane osobowe podawane w formularzach na stronach serwisu www.nord-capital.pl są gromadzone i przetwarzane wyłącznie przez firmę NORD CAPITAL w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (tekst jednolity Dz.U. 02.101.926 z późn. zm.)

Dane te nie będą przekazywane innym podmiotom.?

Administratorem danych jest tylko i wyłacznie firma Nord Capital Sp.J.

NORD CAPITAL zapewnia prawo dostępu do treści swoich danych (zgodnie z art. 7 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych), ich poprawiania oraz usunięcia z bazy klientów firmy, aby  zmodyfikować lub usunąć swoje dane osobowe użytkownik strony powinnien wysłać e-mail za pomocą formularza kontaktowego lub wysyłając pismo na adres siedziby firmy NORD CAPITAL.

Postanowienia końcowe

Wszelkie pytania dotyczące działania serwisu można kierować na adres siedziby firmy Nord Capital.

NORD CAPITAL zastrzega sobie prawo zmiany powyższego REGULAMINU poprzez opublikowanie nowego regulaminu na tej stronie.

Przedstawiony Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Strony umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

Nasza strona korzysta z plików cookie. Więcej w polityce prywatności