Skip links

Polityka prywatności

Poniżej przedstawiamy informacje na temat zawartości stron serwisu, zasad gromadzenia, i przetwarzania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym należącym do Nord Capital Spółki Jawnej.

Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach strony internetowej jest firma Nord Capital Spółka Jawna (zwana dalej Nord Capital) z siedzibą w Chełmie przy ulicy Łowieckiej 29; 22-100 Chełm, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem pod numerem KRS 0000296108, NIP: 537-248-50-02, REGON: 060318250.

Zawartość stron internetowych na stronach serwisu jest własnością firmy NORD CAPITAL. Wszystkie materiały i logo firmy jakie są umieszczone  na stronach serwisu są chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy NORD CAPITAL. Bez zgody udzielonej przez firmę NORD CAPITAL na piśmie, nie wolno modyfikować, przesyłać, rozprowadzać i zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości stron serwisu. Dostęp do stron serwisu, lub korzystanie z niego, oznacza akceptację warunków REGULAMINU STRONY I POLITYKI PRYWATNOŚCI, oraz zobowiązanie do przestrzegania ich. Zapoznanie się z treścią postanowień jest niezbędne. Reklamacje wynikające z nieznajomości powyższych dokumentów będą rozpatrywane negatywnie.

Wszelkie dane osobowe podawane w formularzach na stronach serwisu www.nord-capital.pl są gromadzone i przetwarzane wyłącznie przez firmę NORD CAPITAL w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (tekst jednolity Dz.U. 02.101.926 z późn. zm.) Dane te nie będą przekazywane innym podmiotom.? Użytkownicy podają na stronach serwisu swoje dane osobowe dobrowolnie.

NORD CAPITAL zapewnia prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia z bazy klientów firmy, aby  zmodyfikować lub usunąć swoje dane osobowe użytkownik strony powinnien wysłać e-mail za pomocą formularza kontaktowego lub wysyłając pismo na adres siedziby firmy NORD CAPITAL.

NORD CAPITAL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub odszkodowania wynikłe z korzystania ze stron serwisu. NORD CAPITAL nie przyjmuje na siebie także żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wirusy lub uszkodzenia, jakie mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do stron serwisu. NORD CAPITAL nie ponosi także odpowiedzialności za niezależne od niej działanie stron serwisu pod względem technicznym, oraz za przerwy w dostępności stron serwisu.

Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał ze stron serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Strony serwisu, oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskimi prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U.00.80.904 z późn. zm.) oraz ustawyz dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.03.153.1503 z późn. zm.).

NORD CAPITAL zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej.

Nasza strona korzysta z plików cookie. Więcej w polityce prywatności